Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Min rolle bestod i å utvikle brukegrensesnitt for fagverktøy, deriblant for driftskontrakter, ferske veglister og data fra SSB.