Før sommeren 2019 fantes det ikke en egen gjeldsportal der en kunne få oversikt over egen usikret gjeld. I Kantega-teamet bidro jeg på frontend-siden med språkene Elm, JavaScript og CSS.