Lars Lillo Ulvestad

Fullførte prosjekter

10

Oppdragsgivere

7

Erfaring

2 år
Mest brukte teknologier (antall ganger benyttet)
TypeScript
7
JavaScript
6
CSS
6
React
5
Elm
4
Styled Components
3
GatsbyJS
2
GraphQL
2
Tailwind
2
NodeJS
2